O nás

Nadácia DOXX je mimovládna nezisková organizácia, ktorej účelom je:

  • pomáhať zabezpečiť stravovanie detí v školách a materských školách, a to najmä tých detí, ktorých rodičia na stravu nemajú finančné prostriedky a nespĺňajú kritériá pre sociálnu pomoc štátu;
  • prispievať, aby stravovanie v školách a materských školách bolo kvalitnejšie;
  • podporovať šport pre sociálne slabších, aj medzi nimi môže byť predsa množstvo veľkých talentov.

Názov
Nadácia DOXX

IČO
50627775

Sídlo
Kálov 356 | 010 01 Žilina | Slovenská republika

Právna forma
nadácia

Nadačné imanie
6 638,- EUR

Zakladateľ
spoločnosť s ručením obmedzeným DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 36 391 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 12115/L.

Zastúpená
Ing. Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.

Založenie
Nadácia DOXX bola založená v zmysle zákona č 34/2012 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v platnom znení nadačnou listinou zo dňa 29.11.2016

Vznik
Nadácia DOXX vznikla zápisom do registra nadácií dňa 22.12.2016, registračné číslo 203/Na-2002/1154.

Orgány nadácie a ich zloženie

Správna rada
Ing. Eva Šmehylová
Ing. Milan Šmehyl
Ing. Dávid Dupkala

Správca
Ing. Marcela Šuštiaková

Revízor
Ing. Juraj Kmeťko

Call Now Button