Aktuality

Založená Nadácia DOXX

Nadácia DOXX vznikla zápisom do registra nadácií dňa 22.12.2016, registračné číslo 203/Na-2002/1154.

Call Now Button